slideshow

Projektové poradenství

ROZŠIŘTE SI SVÉ OBZORY

Proč využít  naše  projektové poradenství ?

 • Nemusíte se naučit rozumět jazyku úředníků. Monitorovací indikátory, horizontální
  témata, podpora de minimis, veřejná podpora ani dočasný rámec nejsou pro
  Vaše podnikání důležité. Bez nich však nelze projekt napsat vy ani vaši
  zaměstnanci nebudou ztrácet čas psaním monitorovacích zpráv a plnění
  nařízení, která jsou s čerpáním finančních prostředků EU spojena
 • Ušetříte čas a peníze
 • Budete dělat to, co umíte a my pro vás budeme dělat to, co umíme my, protože sami
  realizujeme jako příjemce vlastní projekty

Máme dlouholeté zkušenosti jak s vytvářením a podáváním projektových žádostí, tak s realizací projektů samotných.

Nabízíme spolupráci a poradenství při přípravě
projektů pro získání prostředků z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
(OP LZ)  a z dalších operačních programů, dle vašich požadavků v novém programovacím
období 2014 - 2020. Finanční prostředky mohou být využity pro realizaci
programů řízení lidských zdrojů, zavádění systémů řízení lidských zdrojů a
firemní vzdělávání s cílem posílit konkurenceschopnost a rozvoj firem.

Napište nám a my vás budeme kontaktovat, abychom společně prodiskutovali
možnosti vzájemné spolupráce.

Co vám nabízíme:

 • Analýzu možných zdrojů financování a dostupných aktuálních výzev - příprava projektového záměru
 • Zpracování žádostí pro projekty na základě výzev
 • Kompletní zpracování žádostí včetně příloh
 • Projektové řízení – zajištění koordinace projektu
 • Zpracování monitorovacích zpráv
 • Zajištění publicity
 • Strategické poradenství a strategické workshopy k definování vize, cílů, SWOT

Příprava projektu

 • Vyhledáme pro Vás vhodné a dostupné dotační možnost, přípravu projektových záměrů, včetně přípravy mezinárodních projektů
 • Zhodnocení možností klienta z hlediska dotací, nalezení vhodného programu pro jeho záměry vyhledání aktuálních výzev
 • Prezentace a konzultace projektového záměru, který vychází z vašeho záměru a aktuální situace v jednotlivých operačních programech
 • Vysvětlení postupu a popis návrhu jednotlivých kroků
 • Po dohodě s Vámi, může být záměr konzultován i s vyhlašovatelem výzvy
 • Zpracujeme analýzu potřebnosti projektu, bez níž nelze napsat zdůvodnění projektu – analýza vzdělávacích potřeb, zpracování kvalitativního a kvantitativního
  marketingového výzkumu, zpracování projektového záměru

Vytvoření žádosti

 • Vytvoříme a zkonzultujeme váš projektový záměr se zástupci vyhlašovatele výzvy.
 • Přizpůsobíme váš projektový záměr podmínkám vhodné výzvy a upozorníme na možné problémy problematické pasáže.
 • Připravíme rozpočet projektu a cash flow projektu
 • Vyplníme žádost v internetových systémech včetně vložení nutných příloh
 • V případě dohody poskytneme součinnost při obstarávání povinných příloh.

Projektový management – řízení projektu

 • Zajistíme zpracování pravidelných zpráv (zprávy o zahájení projektu, monitorovací zprávy a závěrečné zprávy) či žádosti o platbu
 • Zajistíme finanční řízení projektu včetně práce s rozpočtem projektu
 • Sestavení rozpočtu projektu
 • Dohled nad dodržováním rozpočtu
 • Řízení přímých a nepřímých nákladů projektu, změny projektu
 • Řízení cash-flow projektu

Příprava a realizace výběrových
řízení

Podle pravidel pro zadávání zakázek ve vašem projektu
zajistíme:

 • Zpracování podkladů pro výběrové řízení
 • Oslovení účastníků výběrového řízení
 • Zajištění potřebné právní podpory
 • Zajištění a sestavení výběrové komise
 • Právní dohled a poradenství
Kontakt:  mona@svazpodnikatelek.cz  

              

 

Zaujalo Vás, čím se zabýváme?

Začněte dialog, který má hodnotu..

 

KONTAKTUJTE NÁS