slideshow

Podnikatelský plán

ROZŠIŘTE SI SVÉ OBZORY

Proč si mám zpracovat podnikatelský plán

Podnikatelský plán slouží především vás samotným jako výchozí dokument pro veškeré firemní plánování, shrnuje podstatné informace o vašem podnikatelském záměru, vaše  krátkodobé a dlouhodobé cíle. Podnikatelský plán popisuje nabízené výrobky či služby a jim odpovídající tržní příležitosti. Vyjasňuje zdroje a prostředky nutné k jejich realizaci v konkurenčním prostředí. Podnikatelský plán je tedy průkazným materiálem o tom, že víte čeho dosáhnout a jakým způsobem.

Podnikatelský plán je základním dokumentem jak pro podnikatele, tak i pro potencionálního investora či banku, neboť popisuje základní smysl existence firmy (misi), dlouhodobý cíl (vizi) a cestu k jeho dosažení (strategii) včetně akčních kroků (co kdy bude uděláno). Dává tak všem zainteresovaným stranám přehled o cílech podnikatelského záměru a o plánu jeho naplňování.

Zaujalo Vás, čím se zabýváme?

Začněte dialog, který má hodnotu..

 

KONTAKTUJTE NÁS