slideshow

Partneři projektu

ROZŠIŘTE SI SVÉ OBZORY

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvími OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

 

Společnost ALTEGO s.r.o.

Společnost Altego se zabývá tvorbou systematických vzdělávacích a tréninkových projektů, které sestavuje a realizuje na základě potřeb zákazníků. Společnost má za sebou více než 13 let praktických zkušeností a znalostí ze vzdělávání, výcviku a tréninku obchodních zástupců, pracovníků ve službách a managementu tuzemských a zahraničních firem. Od založení firmy roku 1997 do  roku 2012 firma Altego uskutečnila 7250 tréninkových dnů pro více než 410 firem a přibližně 87 900 účastníků.

Společnost Altego je jedním z předních odborníků ve vzdělávání v oblastech :

1/Manažerské dovednosti : semináře zaměřené na individuální dovednosti vedoucích pracovníků a podnikatelů v oblasti komunikace, tvorby pracovních týmů, jejich vedení a motivace.

2/Obchodní dovednosti : tréninky dovedností pro aktivní obchodní zástupce, pracovníky obchodních oddělení a majitele menších firem, a vůbec pro všechny, kdo jsou v kontaktu se zákazníkem a mohou tak ovlivnit obchodní výsledek firmy.

3/Péče o zákazníka : semináře pro všechny pracovníky firmy, kteří přicházejí do styku se zákazníky ať osobně, nebo telefonicky a mohou svým přístupem ovlivnit spokojenost zákazníka

4/Firma jako vyvážený celek : celý soubor seminářů je zaměřen na firemní kulturu, image firmy, sounáležitost a loajalitu pracovníků k firmě, firemní komunikaci a týmovou spolupráci tak, aby firma vytvořila úspěšný fungující celek.

Jedním ze základních prvků je intenzívní zaměření na praktický trénink a osobní konzultace s klienty.

Společnost Altego má rovněž několikaleté zkušenosti s realizací vzdělávacích projektů pro podnikatelské subjekty z řad klientů.

Způsob zapojení partnerů do realizace projektu:

Společnost Altego bude partnerem bez finančního příspěvku. Hlavní zapojení partnera bude v oblasti poradenství  a dohledu nad optimálním sestavením obsahů vzdělávacích seminářů.

V této oblasti hodláme využít dlouholetých zkušeností a znalostí našeho partnera v oblasti přípravy a realizace vzdělávání a koučování pro oblast podnikání i osobního rozvoje.

 

Vysoké učení technické v Brně – Podnikatelská fakulta

Partner Podnikatelská fakulta VUT Brno je veřejná vysoká škola , jejímž hlavním cílem je výuka budoucích manažerů a podnikatelů. Nabízí celou řadu odborníků z oblasti podnikání a řízení firem a je dlouholetým partnerem naší organizace. Posláním Fakulty podnikatelské VUT Brno je vychovávat ekonomy a manažery v akreditovaných studijních programech a programech CŽV. Pro žadatele je tento partner významný pro množství znalostí a zkušeností z oblasti podnikání, které lze v rámci realizace projektu využít.

Zaujalo Vás, čím se zabýváme?

Začněte dialog, který má hodnotu..

 

KONTAKTUJTE NÁS