slideshow

Ochrana osobních údajů

ROZŠIŘTE SI SVÉ OBZORY

 

Prohlášení Svazu podnikatelek o zásadách ochrany osobních údajů online

(Poslední aktualizace: srpen 2014)

Obecně

Řada uživatelů internetu si neuvědomuje, jak snadno lze o nich získat osobní informace, když se pohybují na webu. Naše společnost vždy respektovala a chránila soukromí našich uživatelů. Svaz podnikatelek chce uživatele svých stránek ubezpečit o tom, že dodržuje všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Rozsah

Tento dokument představuje Prohlášení Svazu podnikatelek o zásadách ochrany osobních údajů online. Prohlášení se vztahuje na weby a služby Svazu podnikatelek, které tento dokument obsahují nebo na něj odkazují.

Evidence návštěv

Jakmile navštívíte webové stránky Svazu podnikatelek, náš server tuto návštěvu zaznamená a pro statistické účely zaprotokoluje adresu Vaší stanice, název Vaší domény, datum a čas návštěvy, navštívené stránky a stažené dokumenty, předchozí navštívené stránky a typ prohlížeče. Na základě těchto informací se nikdy nepokoušíme identifikovat uživatele nebo zkoumat, kde se na webu pohyboval.

  • Při registraci k některým službám Svazu podnikatelek budete požádáni o zadání osobních údajů.
  • Tyto informace můžeme také doplnit informacemi získanými jinými službami Svazu podnikatelek či od dalších společností.
  • Používáme soubory cookie a další technologie, které sledují vaše interakce s našimi weby a službami, abychom je mohli přizpůsobit vašim potřebám.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při on-line registraci, poskytování on-line služeb apod. Takto získané osobní údaje se používají výhradně k účelům, k nimž jste je Svazu podnikatelek poskytli.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou.

Zpracování osobních údajů provádí automaticky nebo manuálně Svaz podnikatelek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svaz podnikatelek Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Způsob naší vzájemné komunikace (e-mail, telefon a listovní pošta) si můžete zvolit.

Používání informací

Informace, které od vás získáme, používáme k poskytování vámi požadovaných služeb. Součástí našich služeb může být zobrazování přizpůsobeného obsahu a reklamy.

Vaše údaje používáme, abychom vás informovali o dalších službách, nabízených Svazem podnikatelek a k zasílání pozvánek k průzkumům, týkajícím se služeb Svazu podnikatelek.

Žádné ze získaných kontaktů neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám. Z důvodu zajištění poskytování našich služeb můžeme pouze vaše údaje předat jiným společnostem, které pracují v našem zastoupení, ovšem jen s vaším předchozím souhlasem

Informace zasílané poštou

Svaz podnikatelek si je vědom toho, že někteří z Vás nechtějí zadávat a posílat své osobní údaje e-mailem nebo přes internet, a proto nabízíme kontaktní místo pro písemný styk na níže uvedené adrese.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím:

Adresa: Svaz podnikatelek České republiky Centrum Šumavská
Šumavská 15
602 00 Brno

E-mail: info@svazpodnikatelek.cz Telefon: + 420 734 145 743

 

Zaujalo Vás, čím se zabýváme?

Začněte dialog, který má hodnotu..

 

KONTAKTUJTE NÁS